Tigi Rockaholic Fun Times Flexible Hairspray

We're sorry, TIGI has not authorized Folica to sell this product.


Visit TIGI Site

Tigi Rockaholic Fun Times Flexible Hair Spray keeps your hair rockinâ??. Tour tested and rockstar approved. Party on!
Server Name