Tigi Catwalk Your Highness Weightless Shine Spray

We're sorry, TIGI has not authorized Folica to sell this product.


Visit TIGI Site

Tigi Catwalk Your Highness Weightless Shine Spray eliminates frizz while adding a luminous shine.
Server Name